کد خبر:12934
پ
۳۲۳
سر پل ذهاب

شهری که به حرم محمد ابن اسحاق قمی مشهور بود

این روزها نام قطعه ای از سرزمین عزیزمان که روزگاری خانقاه عاشقان و به حق پیوستگان بود بر سر زبان ها افتاده و همگان سعی میکنند به نوعی غمدیدگان و خسارت دیدگان از زلرله این سرزمین را یاری کنند #سر_پل_ذهاب شهری که به حرم #محمد_ابن_اسحاق_قمی مشهور بود یادش بخیر روزگارانی در کنار فرمانده عزیزمون شهید […]

این روزها نام قطعه ای از سرزمین عزیزمان که روزگاری خانقاه عاشقان و به حق پیوستگان بود بر سر زبان ها افتاده و همگان سعی میکنند به نوعی غمدیدگان و خسارت دیدگان از زلرله این سرزمین را یاری کنند
#سر_پل_ذهاب
شهری که به حرم #محمد_ابن_اسحاق_قمی مشهور بود
یادش بخیر
روزگارانی در کنار فرمانده عزیزمون شهید #حاج_عبدالله_نوریان در ۵ کیلومتری این سرزمین در #مقر_سر_آبگرم ساکن بودیم
و روزها در رفت و برگشت برای #پاکسازی_میادین_مین_ارتفاعات_بازی_دراز از داخل شهر مظلوم #سر_پل_ذهاب میگذشتیم
شهر خالی از سکنه بود و تنها ساختمان سر پا ، بقعه محقر و گلوله خورده #احمد_ابن_اسحاق_قمی بود
یک بار به مناسبتی مسابقه دوی استقامت گذاشتند و مسیر۵ کیلومتری سرآبگرم تا بقعه احمد ابن اسحاق رو دویدیم
این روزها دوباره خاطرات بودن با شهیدان در این سرزمین را مرور میکنیم و خدا را به حرمت شهدا سوگند میدهیم که درگذشتگان ناشی از زلزله این شهر مظلوم را غریق رحمت نموده وفضل و رحمتش را شامل صدمه دیدگان این سرزمین بنماید

ارسال دیدگاه