کد خبر:2832
پ
فاقد تصویر شاخص

کالک عملیات بیت المقدس ۲

کالک عملیات بیت المقدس ۲ خط حد لشگر ۱۰ سیدالشهداء علیه السلام تاریخ عملیات: ۲۵ دیماه ۱۳۶۶ منطقه عمومی ماووت       پل شهید کلهر عملیات بیت المقدس ۲ تاریخ عملیات: ۲۵ دیماه ۱۳۶۶ منطقه عمومی ماووت سید محمد جوزی با کلاه قرمز روی پل       پل شهید کلهر عملیات بیت المقدس […]

کالک عملیات بیت المقدس ۲
خط حد لشگر ۱۰ سیدالشهداء علیه السلام
تاریخ عملیات: ۲۵ دیماه ۱۳۶۶
منطقه عمومی ماووت

 

 

 

پل شهید کلهر
عملیات بیت المقدس ۲
تاریخ عملیات: ۲۵ دیماه ۱۳۶۶
منطقه عمومی ماووت
سید محمد جوزی با کلاه قرمز روی پل

 

 

 

پل شهید کلهر
عملیات بیت المقدس ۲
منطقه عمومی ماووت
بچه ها باید با فاصله روی پل راه میرفتند و ارتفاع ۸۰ متر در آسمان و زیر پا رودخانه ای که با شتاب در جریان بود
مدام تذکر میدادند سعی کنید مقابل رو نگاه کنید.. به زیر پاتون نگاه نکنید و تا انتهای پل تعادلتون رو حفظ کنید و دوطرف سیم بکسل ها رو بگیرید… اونهایی که توی شب از روی پل گذشتند به راحتی عبور کردند اما در روز و روشنایی هوا از پل عبور کردن دلهره آورد بود.

کلیدواژه : الوارثین
ارسال دیدگاه