- الوارثین - http://www.alvaresin.com -

آخرین تبریک عید شهید بی مزار

شهید محمد حسین حاج میری نوجوان ترین شهید گردان تخریب لشگر ده سیدالشهداء(ع) بود که در سن ۱۳ سالگی شربت شهادت نوشید.
شهید محمد حسین حاج میری در سال ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد و در حالیکه سال اول دبیرستان را میگذراند عزم جبهه کرد و مهرماه۶۲ به جمع تخریبچیان لشگرده سیدالشهداء(ع) وارد شد و در روز#اول_فروردین سال ۶۳ با جمعی از بچه های تخریب برای زدن معبر به گردانها مامور شد و در #جبهه_طلائیه برای همیشه جاودانه شد و پیکر مطهرش در آن سرزمین مقدس بر جای ماند.
مادر محمد حسین در باره چگونگی رضایت دادن به محمد حسین برای حضور در جبهه در حالیکه اشک میریختند گفت: محمد حسین ۱۳ ساله بود که راهی جبهه شد.برای من تعجب آور بود نوجوانی که برای انجام کوچکترین کارش به خانواده متکی بود عزم جبهه کرده.محمد حسین هرچه اصرار کرد من اجازه ندادم .به او گفتم مادر جان تو خیلی کم سن وسالی هستی ودر جبهه کاری از تو بر نمی آید..
اما محمد حسین جوابی داد که مرا حیرت زده کرد.گفت: مادرجان امام حسین (ع) ، علی اصغر را هم آورد او شیرخواره بود و به شهادت رسید..با شنیدن این دلیل من به او اجازه دادم و محمد حسین رفت و تا به امروز خبری از او ندارم و اثری و پیکری از او به ما نرسیده.

 

آخرین تبریک عید
شهید بیمزار
تخریبچی شهید
محمد حسین حاج میری
شهادت:اول اسفند۶۳
محل شهادت طلائیه