- الوارثین - http://www.alvaresin.com -

تابستان ۱۳۶۴ و تابستان ۱۳۹۶

 عکس های دیروز
تابستان سال۱۳۶۴
مقر الصابرین تخریب لشگر ده سیدالشهداء علیه السلام
شهید حاج عبدالله نوریان و شانزده شهید

 

 

 عکس های امروز
تابستان ۱۳۹۶ استان البرز
گردهمائئ رزمندگان تخریبچی لشگر ده سیدالشهداء علیه السلام