۳۰۷
عکس یادگاری با تخریبچی شهید

عکس یادگاری با تخریبچی شهید

قبل از شروع بکار #زیارت_عاشورا خواند و بعد حرکت کرد. ما از طرف #گردان_المهدی(ع) مامور بودیم که برای #تامین_بچه_های_تخریب داخل #میدون_مین نگهبانی بدهیم فاصله ما با عراقی ها حدود ۳۰۰ ...