۱۵۳
حکایت مین کیکی

معبری که با بولدوزر زده شد

در عملیات #والفجر_مقدماتی، بچه های قرارگاه #لشکر_نجف، قبل از ما حرکت کردند. بنا بود بعد از این که آن ها خط را شکستند، ما برای شناسایی پل غزیره، شهر حلفاییه ...