۱۱۸
تخریبچی شهید حسین شعبانی

روزی که حسین از مجنون پر کشید

اواخر خرداد ماه سال 65 بود . دشمن در #جزیره_مجنون_جنوبی تحرکاتی داشت و به #تیپ_سیدالشهداء_علیه_السلام ماموریت دادند که با دشمن مقابله کند.. #بچه_های_تخریب هم مامور شدند برای جلوگیری از تحرکات ...
۱۱۸
طلبه وتخریبچی شهید حسین شعبانی

تصویری از شهید شعبانی ، خاک فیروز ، بیات ، پیکاری

۱۱۷
یادش را با صلواتی گرامی میداریم

فرازهایی از وصیت نامه شهید حسین شعبانی

الان ساعت 4 بعد از ظهر می باشد در این فکر افتادم که در این لحظات یک مقداری قلم فرسائی کنم. هر چند سعادت ندارم ولی شاید در کنار یک ...
photo_2016-06-10_17-35-04

روزی که حسین از مجنون پرکشید

اواخر خرداد ماه سال 65 بود . دشمن در جزیره مجنون جنوبی تحرکاتی داشت و به تیپ سیدالشهداء علیه السلام ماموریت دادند که با دشمن مقابله کند.. بچه های تخریب ...