۲۶۶

نقطه رهایی سید تخریبچی شهید سید مجتبی

ما سوار لندکروزها از اردوگاه الوارثین بیرون رفتیم. توی ماشین که می رفتیم، دقت کردم دیدم یک نفر با لباس بسیجی تو جمع ما نشسته. تا حالا اون رو ندیده ...
۲۴۲
قبل از کربلای2

حادثه واژگونی اتوبوس

تو ی اردوگاه گردان بودیم. قرار بود بریم نقده. البته ما فقط می دونستیم که می خواهیم بریم شمال غرب. دو تا اتوبوس اومده بودند ما رو ببرند. شب موندند ...