۳۰۷
عکس یادگاری با تخریبچی شهید

عکس یادگاری با تخریبچی شهید

قبل از شروع بکار #زیارت_عاشورا خواند و بعد حرکت کرد. ما از طرف #گردان_المهدی(ع) مامور بودیم که برای #تامین_بچه_های_تخریب داخل #میدون_مین نگهبانی بدهیم فاصله ما با عراقی ها حدود ۳۰۰ ...
۶۱
عکس یادگاری با شهید

تخریبچی شهید مجتبی اکبری

✍️✍️ راوی : محمد سادات قبل از شروع بکار زیارت عاشورا خواند و بعد حرکت کرد. ما از طرف گردان المهدی(ع) مامور بودیم که برای تامین بچه های تخریب داخل ...