alvaresin-02957
سردار شهید حسین اجاقی

حکایت شهادت مردی از دیار پهلوانان

قرار شد کار دشمن رو در بلندترین قله قلاویزان یکسره کنند تا پرونده عملیات کربلای یک بسته شود آفتاب روز ...
alvaresin-02955
شب عملیات کربلای یک

حماسه ی رزم خط شکنان گردان حضرت علی اصغر ع

راه کار گروهان مطهری از گردان حضرت علی اصغر (ع) سمت چپ جاده آسفالته دهلران به مهران بود و تقریبا" ...
alvaresin-02954

عملیات کربلای یک به روایت معاون گردان المهدی (ع) لشگر10

زمانی که به ما ابلاغ عملیات شد 20 خرداد بود که ما رفتیم برای شناسایی حوالی باغ کشاورزی مهران. هنوز ...
alvaresin-02897

عکس های مقر قلاجه قبل از کربلای یک مانور عملیات کربلای یک یه تعداد از شهدایی که در عملیات شهید ...
alvaresin-02896
راه کربلا باز شد

روایت معبر در عملیات کربلای 1

نیروهای گردان المهدی همه پشت میدان مین به صف بودند و منتظرتا که بچه های تخریب معبر بزنند با توکل ...
alvaresin-0250

روایتی از شهید حسن جدی در عملیات کربلای یک

با حسن یه عملیات باهم بودیم عملیات کربلای 1 تخریب لشگر 27 منه خاک برسر مثلا مسول دسته بودم یکی ...
photo_2021-06-30_14-01-13
صفای هر چی بسیجیه

اخلاص توی وجودش موج میزد

اخلاص توی وجودش موج میزد . یک جوان صاف و ساده و با همه وجود مهربان بود. هر کاری به ...
photo_2021-06-08_13-43-38
شهید موسی انصاری

شهید سوخته در کنار معبر

چندروزی مانده بود به عملیات کربلای یک که اعزام انفرادی گرفته و به مقر تخریب لشگر 10 در قلاجه آمدم ...