کد خبر:12489
پ
۱۱۱
خودم انتقامشو میگیرم

بزرگ مرد کوچک ، فرزند خردسال شهید تقوی

یه چیز عجیب ازیکی از دوستان در مورد محمد رضا فرزند خردسال شهید آقا سید مهدی تقوی شنیدم که تنم لرزید. برادرتخریبچی محمد رضا جعفری تعریف کرد با خبرشهادت آقا سید مهدی همه داشتند گریه میکردند که محمد رضا سراسیمه وارد شد و رو به جمعیت کرد گفت: بابا!!! چرا گریه میکنید. خوب بابام شهید […]

یه چیز عجیب ازیکی از دوستان در مورد محمد رضا فرزند خردسال شهید آقا سید مهدی تقوی شنیدم که تنم لرزید.
برادرتخریبچی محمد رضا جعفری تعریف کرد
با خبرشهادت آقا سید مهدی همه داشتند گریه میکردند که محمد رضا سراسیمه وارد شد و رو به جمعیت کرد گفت:
بابا!!! چرا گریه میکنید.
خوب بابام شهید شده
گریه نداره
خودم بزرگ میشم و..
انتقامش رو میگیرم

ارسال دیدگاه