عکاس :
پ
درکنار شهید آجرلو

شهید حاج قاسم اصغری

 

 

شهید حاج قاسم اصغری
در جمع رزمندگان گردان علی اصغر(ع)
با لباس سبز سپاه ساعتی قبل از عملیات
سردار فضلی هم در عکس حضور دارند
دهکده فتح المبین
شب عملیات عاشورای ۳
۲۵ مرداد ۶۴

ارسال دیدگاه