کد خبر:2242
پ
۱۳
شهید مهدی کروبی

ای تاریخ نویس قلمت بشکند اگر ننویسی…

این عکس رو منتشر کردیم برای جمله ای که بالای سر پیکر شهید مهدی کروبی داخل کادر قرمز نوشته شده … شهید مهدی کروبی، مرداد ماه سال ۶۵ به شهادت رسید و پیکرش رو داخل چادر معراج شهدا آوردند و جایی قرار دادند که بالای سرش این جمله در تاریخ ثبت شود” ای تاریخ نویس. […]

این عکس رو منتشر کردیم برای جمله ای که بالای سر پیکر شهید مهدی کروبی داخل کادر قرمز نوشته شده …

شهید مهدی کروبی، مرداد ماه سال ۶۵ به شهادت رسید و پیکرش رو داخل چادر معراج شهدا آوردند و جایی قرار دادند که بالای سرش این جمله در تاریخ ثبت شود” ای تاریخ نویس. بشکند قلمت اگر ننویسی اصحاب خمینی را چگونه کشتند”

کلیدواژه : الوارثین
ارسال دیدگاه