کد خبر:12562
پ
۱۴۴
شهید حجت الاسلام سید مهدی تقوی

تمام سرمایه زندگی ما موانست با شهدا بوده و بس

سه یا چهارسال پیش بود که قرار شد منزل# شهید_محمود_بهرامی از شهدای #عملیات_خیبر برویم بچه ها با خانواده این شهید هماهنگ کردند و حدود ۱۰ نفری بودیم که حرکت کردیم و حوالی میدان قیام با هم رفتیم منزل ایشان. حاج علی زاکانی هم به جمع ما اضافه شد. توی منزل شهید آقا #سید_مهدی_تقوی صحبت کرد […]

سه یا چهارسال پیش بود که قرار شد منزل# شهید_محمود_بهرامی از شهدای #عملیات_خیبر برویم
بچه ها با خانواده این شهید هماهنگ کردند و حدود ۱۰ نفری بودیم که حرکت کردیم و حوالی میدان قیام با هم رفتیم منزل ایشان.
حاج علی زاکانی هم به جمع ما اضافه شد.
توی منزل شهید آقا #سید_مهدی_تقوی صحبت کرد و من هم سرفصل صحبت هاش روی یه کاغذ یادداشت کردم
سید مهدی در مزل شهید بهرامی فرمودند:
منازل #شهدا در حکم #پناهگاه است و انسان باید به آن پناه ببرد
و شهید کسی است که #بهترین_تجارت را انحام داده و از همه ی زرنگ ها زرنگ تر است. #شهید_صاحب_بصیرت_است.
ما با یادها و حضورها و ارتباط با فضای شهادت زنده میشویم ومتوجه میشویم که کجا هستیم و به کجا باید برویم
ما رفقای نا اهل هستیم نا اهلی ما باعث نشود از دعای شهدا محروم بمانیم
ما جز اینجاها جایی را نداریم و سرمایه ای نداریم تمام دلخوشی ما این است که یک روزی با اینها همنفس بودیم
و تمام سرمایه زندگی ما موانست با شهدا بوده وبس.

ارسال دیدگاه