کد خبر:12808
پ
۲۷۰
شهید سید امین صدر نژاد

مغز تحقیقاتی گردان تخریب

#سید_امین_صدرنژاد، #مغز_تحقیقاتی_گردان_تخریب بود. در #مقر_کرخه که به زاغه معروف بود یه سنگر و یه کانتینر تحقیقاتی داشت. در آنجا انواع #تله_های_انفجاری را تولید می کرد. بسیاری از مین ها را حتی بعضی از چاشنی ها را با دقت بسیار دقیق برش داده بود. و روی مکانیسم عمل آنها تحقیقات علمی می کرد و بر اساس […]

#سید_امین_صدرنژاد، #مغز_تحقیقاتی_گردان_تخریب بود.
در #مقر_کرخه که به زاغه معروف بود یه سنگر و یه کانتینر تحقیقاتی داشت.
در آنجا انواع #تله_های_انفجاری را تولید می کرد.
بسیاری از مین ها را حتی بعضی از چاشنی ها را با دقت بسیار دقیق برش داده بود. و روی مکانیسم عمل آنها تحقیقات علمی می کرد و بر اساس الگوهایی که بدست می آورد انواع تجهیزات مورد نیاز نیروهای خودی را ابتکاری تولید می کرد که تاثیرات قابل توجهی در پیشرفت امور و پیروزی های ما داشت. چون این تجهیزات ابتکاری و منحصر به فرد بود. برای دشمن قابل شناسایی و خنثی نبود.
من وقتی دقت علمی فعالیت های او را دیدم پیش خودم می گفتم اگر این بشر امکانات داشت شاید بسیاری از تجهیزات مورد نیاز خودمان را تولید می کرد.
با ترکیب تفکرات #شهید_سید_امین و #شهید_سید_اسماعیل_موسوی طرح #از_بین_بردن_موانع-دشمن با #موشک رو مطرح و با بحث و تبادل نظر در بین #پیشکسوتان_تخریب و گرفتن نظرات #قرارگاه و متخصصین در تیپ ها و لشگرهای دیگر طرح موردتصویب قرار گرفت و تولید نمونه های آن درهمان کارگاه کانتینری زاغه شروع شد. و نمونه های آن در پایین #مقر_ام_نوشه با حضور #حاج_عبدالله_نوریان فرمانده مهندسی و تخریب لشگر۱۰ و #شهید_سید_زینال_حسینی که اون موقع معاون گردان تخریب بود آزمایش شد.
بعضی از آاونها خوب عمل کرد و بعضی هم نواقصی داشت. بعد از هر آزمایش پیشرفت های محسوسی می کردیم.
از شهدای فعال در این کارگاه #سید_امین_صدر_نژاد، #شهید_سید_اسماعیل_موسوی، #شهید_حاج_ناصر_اربابیان بودند.
#شهید_حاج_عبدالله و #شهید_سید_محمد به فعالیت های آنها خیلی اهمیت می دادند و بعضا ساعت ها وقت می گذاشتند و در جریان ریز طرح ها قرار می گرفتند.

ارسال دیدگاه