کد خبر:12533
پ
۱۳۳
سردار شهید مهدی تهرانی

وصیت نامه ای که چند ساعت قبل از شهادت نوشته شد

ارسال دیدگاه