کد خبر:13052
پ
۳۳۲-۳۰۰×۱۸۰۵-۱

شهیدی که سرش را در حماسه پاوه تقدیم نمود

شهید محمد گریوانی قبل از انقلاب عضو گارد جاویدان بود و پس از پیروزی انقلاب به سپاه پاسداران پیوست محمد گریوانی از یاران نزدیک شهید چمران در حماسه پاوه بود و به جهت تخصص بالایی که در مخابرات و ارتباطات داشت تاثیر گذار بود محمد گریوانی با شهید چمران وارد پاوه شد و از سوی […]

شهید محمد گریوانی قبل از انقلاب عضو گارد جاویدان بود و پس از پیروزی انقلاب به سپاه پاسداران پیوست
محمد گریوانی از یاران نزدیک شهید چمران در حماسه پاوه بود و به جهت تخصص بالایی که در مخابرات و ارتباطات داشت تاثیر گذار بود
محمد گریوانی با شهید چمران وارد پاوه شد و از سوی شهید چمران ماموریت پیدا کرد تا با هلیکوپتر به کرمانشاه رفته و وصعیت نیروهای مدافع پاوه را تشریح کند که برادر میر رضایی از بازمانده های حماسه پاوه شرح شهادتش را اینگونه روایت میکند.


🟢 محمد گریوانی سوار هلی‌کوپتر شد. من و تعداد دیگری از نیروها پایین هلی‌کوپتر نشسته بودیم. چون پد هلی‌کوپتر بالای شهر قرار داشت و یک ارتفاعی هم آن سمت بود که ما قبلا آن را گرفته بودیم و حالا کومله‌ها بر روی آن مستقر بودند و از بالای آن به سمت هلی کوپتر شلیک می‌کردند،هلی‌کوپتر بلند از زمین بلند شد. اما به علت تیر اندازی ممتد د انقلاب نتوانست تعادلش را حفظ کنه و به سمت تپه مایل شد و ملخ آن به تپه اصابت کرد و هلیکوپتر واژگون شد. در این لحظه بود که مشاهد کردم درب هلی‌کوپتر باز شد و #محمد_گریوانی که جلوی درب نشسته بود یک دفعه به پایین افتاد. حالا یا خودش را پرت کرد پایین یا به زمین افتاد، این هم حالتی بود که من نزدیک در بیست متری بودم، می‌دیدم. همین که محمد گریوانی به زمین افتاد و پره عقب هلی‌کوپتر در حال چرخیدن بود، این پره عقب یک دفعه به کوه اصابت کرد و برگشت و سر محمد گریوانی را از پیشانی جدا کرد. مانند گیوتین بین ابرو و مو که پیشانی هست را از هم جدا کرد و سر محمد که موهای فرفری داشت از بدنش جدا شد و بدن بدون سرش با دست‌های باز پنج – شش متر آن طرف‌تر روی زمین افتاد و به شهادت رسید.

ارسال دیدگاه