alvaresin-0273
کمپوت روحیه

روایت عباس جهانبخش از شهید غلامرضا زعفری

تازه به گردان تخریب اومده بودم و متاسفانه به عملیات نصر 4 نرسیدم بعد از چند روز از پادگان امام ...
alvaresin-0156

حکایت معراج تخریبچی شهید عبدالعلی روشنی

چند شب از عملیات بیت المقدس 2 میگذشت و چندین بار برای عملیات. و یا پاتک و کاشت میدان مین ...
alvaresin-0148

مجروحی که از سرما یخ زد و شهید شد

تو ی عملیات بیت المقدس 2 فکر کنم من سر تیم بچه های تخریب مامور به گردان پیاده بودم شاید ...
۲۶۴
ویژه نامه عید غدیر

شهید سید عباس میر نوری

دانش آموز هنرستان شبانه روزی کشاورزی در کرج بود خانواده ش در ورامین زندگی میکردند در ایام تحصیل چند هفته ...