alvaresin-0228

جماعت ! یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن

شهید بسطام خانی . در اولین برخورد ، جوری رفتار کرد که انگار ۱۶ سال (از بدو تولد تا زمان ...
۲۳
با اینکه توی خون دست و پا میزد به ما روحیه میداد

با بدن قطعه قطعه به اباعبدلله سلام داد…

ماموریت مین گذاری و پاکسازی میادین مین اطراف شهر مندلی عراق به گردان ما واگذار شده بود و بچه ها ...