photo_2019-12-26_00-49-48
پهلوان شهید سعید طوقانی

کامیونی به سوی بهشت

عکس کامیونی به سوی بهشت ، همراه قهرمان چرخ زورخانه ای کشور: بچه ها مرتب سوار کامیون نشدند. یادم هست کوله من به کوله  سعید طوقانی گیرکرد و او اذیت ...