کد خبر:12346
پ
۳۵
خاطره ای متفاوت

ایثارگری هایی که کار دست ما داد؟؟؟؟؟؟؟

ایثارگری هایی که کار دست ما داد؟؟؟؟؟؟؟ #مقر_تخریب_لشگر_۱۰ در شهربیاره عراق یکی از دوستان با دیدن عکس #مقر_تخریب در شهر #بیاره_عراق که هدف #بمب_شیمیایی قرار گرفت خاطره زیبایی فرستاد که قابل تامل بود… اگر روی عکس مقر تخریب 👆👆👆👆👆👆👆دقیق شوید در چند قدمی سمت راست ساختمان نقطه سفید رنگی مشاهده میکنید که با عرض معذرت […]

ایثارگری هایی که کار دست ما داد؟؟؟؟؟؟؟
#مقر_تخریب_لشگر_۱۰ در شهربیاره عراق

یکی از دوستان با دیدن عکس #مقر_تخریب در شهر #بیاره_عراق که هدف #بمب_شیمیایی قرار گرفت خاطره زیبایی فرستاد که قابل تامل بود…
اگر روی عکس مقر تخریب 👆👆👆👆👆👆👆دقیق شوید در چند قدمی سمت راست ساختمان نقطه سفید رنگی مشاهده میکنید که با عرض معذرت محل #دستشویی های مقر بود…
#بچه_های_مخلص_تخریب عادت داشتند که همیشه ایثار کنند و با عرض معذرت #آفتابه_ها رو برای استفاده همسنگرانشون پر نگه دارند و بعضا میشد که کشیک میکشیدند تا اگر آفتابه ای خالی شد پرش کنند….
اما چشمتون رو ز بد نبینه که ما از خط برگشتیم و نزدیک غروب بود و مواجه شدیم با مقری که هدف بمب شیمیایی قرار گرفته بود و گاز شیمیایی همه جا را آلوده کرده بود…
تمام اطراف ساختما ن رو بوی تند سیر( یکی از علایم خطر شیمیایی استشمام بوی سیر بود) گرفته بود…
نزدیک نماز مغرب بود و ما هم برای تجدید وضو به سمت دستشویی ها رفتیم و یکی از آفتابه های پر آب که در یک ستون از جلو نظام!!!! شده بود برداشتیم و با عجله وارد دستشویی شدیم و
….. بقیه اش طلبتون که چه شد و چه کشیدیم…..
که هنوز داریم میکشیم…😄😄

ارسال دیدگاه