کد خبر:1869
پ
فاقد تصویر شاخص

هرکی شفاعت میخواد جانمونه

شهید حاج رسول فیروزبخت ، حضورش توی گردان تخریب همراه با شادابی و روحیه بود. رسول شوخی و جدیش معلوم نبود..توی هرجمعی که وارد میشد بساط شادی وخنده رو برپا میکرد. البته با همه ملزومات شرعیش… بعضی عکس های جبهه یه دنیا حرف دارند مثل عکس بالا????? این عکس قبل از عملیات نصر۴ در تیرماه […]

شهید حاج رسول فیروزبخت ، حضورش توی گردان تخریب همراه با شادابی و روحیه بود.
رسول شوخی و جدیش معلوم نبود..توی هرجمعی که وارد میشد بساط شادی وخنده رو برپا میکرد.
البته با همه ملزومات شرعیش…
بعضی عکس های جبهه یه دنیا حرف دارند مثل عکس بالا?????
این عکس قبل از عملیات نصر۴ در تیرماه ۶۶ در منطقه سردشت و دراردوگاه ساجدین گرفته شده.
از سمت راست شهید حاج رسول فیروزبخت، بلندگوبه دست جعفر و شهید غلامرضا زعفری ، سیدحمید و مجتبی قاسمی توی عکس حضور دارن.
فکر میکنید شهید رسول فیروزبخت داره پشت بلند گو دستی چی میگه.
و من هم دارم براش بازار گرمی میکنم.
رسول داره میگه ….. شفاعت….شفاعت…شفاعت…. هرکی شفاعت میخواد جانمونه.
شهید غلامرضا زعفری هم اومد کمک و پیاز داغش رو زیاد کرد…
البته غلام زبونش میگرفت و میگفت: ش ش ش…..ف ف ف ف… اعت… ارزونش کردیم همه ببرند.
شهید رسول فیروزبخت ۸ آبانماه ۶۶ با انفجار مین از جبهه سردشت پرکشید…
و شهید غلامرضا زعفری هم اواخر اسفند ۶۶ ازجبهه جنوب آسمانی شد.
اونها به ما قول شفاعت دادند…انشاءالله یادشون نره….
راوی:جعفرطهماسبی

ارسال دیدگاه