کد خبر:13406
پ
WhatsApp Image 2018-06-06 at 16.25.36

نگاه کردن به صورت نوجوانی که هنوز مو توی صورتش سبز نشده ؟: مکروه

یک روحانی برای گردان ما اومده بود که خیلی گیر بود. مدام از بچه ها ایراد میگرفت. اینهمه آیات و روایات رو رها کرده بود و میگفت: نگاه کردن به صورت نوجوانی که هنوز مو توی صورتش سبز نشده مکروه است … بعد از مراسم صبحگاه توی گردان رسم بود که بچه ها همدیگر رو […]

یک روحانی برای گردان ما اومده بود که خیلی گیر بود. مدام از بچه ها ایراد میگرفت. اینهمه آیات و روایات رو رها کرده بود و میگفت: نگاه کردن به صورت نوجوانی که هنوز مو توی صورتش سبز نشده مکروه است … بعد از مراسم صبحگاه توی گردان رسم بود که بچه ها همدیگر رو بغل میکردند و میبوسیدند و این شیخ اعتراض میکرد . یک دفعه از دهنش در رفت و گفت این بوسیدنها شیطانی است. شماها با هم دیشب در یک چادر بودید و زمانی نگذشته که اینجور با هم معانقه میکنید … یک روز بعد از نماز ظهر و عصر بود که غلام از مقر کرخه اومده بود من و رسول رو ببینه. با خوشحالی دوید سمت ما و من و رسول با همدیگه بغلش کردیم و بوسیدیم … آشیخ هم این منظره رو دید تا اومد اعتراض کنه که صورتی که هنوز مو توش سبز نشده نباید بوسید و مکروهه .. که رسول پرید توی حرفش که آشیخ این آقا غلام ۶ سال از ما دو تا بزرگتره… اتقاقا بوسیدن بزرگتر نه تنها مکروه نیست بلکه مستحبه… غلام صورتش لخت بود و وقتی ماچش میکردی صدا میداد ..

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید