کد خبر:13056
پ
۳۳۲-۳۰۰×۱۸۰۵-۱
به روایت سردار فضلی

خاطره بکر از حماسه خرمشهر

از حماسه خرمشهر به نقل فرمانده ما سردار فضلی در جلسه تدوین تاریخ رزم لشگر۱۰  سردار فضلی در جمع فرماندهان لشگر۱۰ به خاطره ای از علمدار لشگر۱۰ شهید حاج یدالله کلهر اشاره نمودند ایشان فرمودند شهید کلهر بزرگ ما در تیپ المهدی(ع) بود در جریان فتح خرمشهر فرمانده یکی از گردان های ما زخمی شده […]

از حماسه خرمشهر
به نقل فرمانده ما سردار فضلی
در جلسه تدوین تاریخ رزم لشگر۱۰  سردار فضلی در جمع فرماندهان لشگر۱۰ به خاطره ای از علمدار لشگر۱۰ شهید حاج یدالله کلهر اشاره نمودند
ایشان فرمودند شهید کلهر بزرگ ما در تیپ المهدی(ع) بود
در جریان فتح خرمشهر فرمانده یکی از گردان های ما زخمی شده بود و مجبور شدیم از شهید کلهر که در کنار ما امورات تیپ را فرماندهی میکرد بخواهیم بالای سر اون گردان باشد.
اون گردان به فرماندهی شهید کلهر در فتح خرمشر به دشمن بعثی که در پادگان دژ خرمشهر مستقر بود حمله کرد و در یک زمان خیلی کمی موفق به فتح اون موضع شدند.
شهید کلهر با من تماس بی سیمی گرفت و خبر این پیروزی را داد و جالب این بود که این شهید با شعف خاصی پشت بی سیم برای من شرح میداد که آنقدر کار سریع انجام شد که فرمانده بعثی در سنگرش فرصت خوردن چایی پیدا نکرد.
شهید کلهر میگفت من الان توی اطاق فرمانده نیروهای بعثی هستم و لیوان چایی فرمانده که قسمتش نشد بخوره روی میز است و ازش بخار بلند میشه.
یاد همه شهدا و فرماندهان شهید فتح خرمشهر و یاد و خاطره علمدار جانباز لشگر۱۰ شهید حاج یدالله کلهر گرامیباد.

آخرین دیدارپدر با پسر
آخرین بوسه یک پدر
پیکرمطهر علمدار لشگر ۱۰ سیدالشهداء (ع )
شهید حاج یدالله کلهر
بهمن ماه ۶۵

کلیدواژه : شهید یدالله کلهر
ارسال دیدگاه