alvaresin-0109

اینجا قتلگاه منه و این بار شهید میشم

ماموریت ما پاکسازی میدان مین روی دامنه قله گامو بود حرکت کردن بعلت اینکه در تیرس دشمن بودسخت بود وشهیدحاج ...
alvaresin-0109

روزی که حاج قاسم اشکم رو در آورد

خیالم راحت بود که اسمم درلیست هست .آن شب حسینیه الوارثین یادش بخیر!!بعداز نماز مغرب وعشا وخواندن سوره واقعه که ...
alvaresin-0106

شهیدی که با انفجار مین والمرا پرکشید

شهید مجتبی اکبری بچه محله افسریه تهران بود مجتبی خیلی پر انرژی و شوخ طبع بود با بودن او توی ...