کد خبر:2642
پ
۷۳
تخریبچی شهید سید محمد علی موسوی زاده

شهیدی که خودش را به غافله شهدا رسانید

ساعت حدود ۵ بعدازظهر ۱۸ دیماه ۶۵ بود که دیدم یک تویوتا بالای پل هفتی هشتی ایستاد. و داره پرس و جو میکنه .. مثل اینکه داره دنبال آدرس میگرده.اومد زیر پل دیدم شهید موسوی زاده است بعد از روبوسی یک نگاهی به من کرد و گفت: امشب خبریه!!!! گفتم آره. زود بجنب تا دیر […]

ساعت حدود ۵ بعدازظهر ۱۸ دیماه ۶۵ بود که دیدم یک تویوتا بالای پل هفتی هشتی ایستاد. و داره پرس و جو میکنه .. مثل اینکه داره دنبال آدرس میگرده.اومد زیر پل دیدم شهید موسوی زاده است بعد از روبوسی یک نگاهی به من کرد و گفت: امشب خبریه!!!! گفتم آره. زود بجنب تا دیر نشده.گفت :چیکار کنم .
گفتم آقا سید (شهید زینال حسینی فرمانده تخریب ل۱۰) داره دم منبع آب وضو میگیره .بدو موقعیت خوبیه. سیدموسوی زاده رفت و من هم از دور نگاش می کردم .معلوم بود سید محمد زیر باز نمیره ، چون سیدموسوی زاده خودش #فرمانده_ تخریب_تیپ_مسلم_ابن_عقیل بود. نمیدونم به سیدمحمد چی گفت که راضی شد. دیدم لبخند روی لبشه داره میاد .تا رسید گفت :جعفر یک دست لباس غواصی برام جور کن و رفت سمت ماشین تویوتا و چند لحظه ای با رانندش حرف زد.
راننده ماشین رو سروته کرد و رفت.
سید اون شب با غواص های تخریبچی همراه شد برای شکستن دژ شلمچه و در میان انبوهی از سیم خاردار و موانع و میدان مین در نبردی نابرابر به معراج رفت.

ارسال دیدگاه