کد خبر:12297
پ
۱۴
تخریب چی شهید مجید رضایی

هفت تن آل صفا

یک روزی در یک جمعی بودیم الان جایش و افرادی که توی آن جمع بودیم را یادم نمی آید. بحث بر سر #چگونگی_شهادت بود. هر کسی حرفی می زد. #شهید_مجید_رضایی گفت: من اصلا دوست ندارم با یه #ترکش کوچیک و یا یه تیر شهید بشوم. برایم افت دارد. مثل این می ماند که توی خیابان […]

یک روزی در یک جمعی بودیم الان جایش و افرادی که توی آن جمع بودیم را یادم نمی آید.
بحث بر سر #چگونگی_شهادت بود.
هر کسی حرفی می زد.
#شهید_مجید_رضایی گفت:
من اصلا دوست ندارم با یه #ترکش کوچیک و یا یه تیر شهید بشوم. برایم افت دارد. مثل این می ماند که توی خیابان یک دوچرخه به آدم بخورد و آدم بمیرد.
من دوست دارم نحوه شهادتم در شان خودم باشد.
دوست دارم با یک #گلوله_مستقیم_تانک و یا یک #انفجار_مهیب تیکه تیکه شوم.
وقتی در #شهر_فاو خبر و نحوه شهادت عزیزان هفت تن را دریافت کردیم من بی اختیار یاد حرف های مجید افتادم ..
#مجید با یه انفجار مهیب به معراج رفت و همانطور که میخواست تیکه تیکه شد.

کلیدواژه : شهید مجید رضایی
ارسال دیدگاه