کد خبر:11975
پ
photo_2019-12-22_22-49-37

شب قبل از عملیات والفجر۸

شب قبل از عملیات والفجر۸ اومدیم خرمشهر و رفتیم داخل یک اطاق که در اون ماکت منطقه عملیات رو قرار داده بودند. قرار بود غواصها رو برای عملیات توجیه کنند.قبل از اینکه روی ماکت برای ما توضیح بدهند یک فیلم ویدئویی پخش کردند که در آن ساحل دشمن رو نشان میداد. این فیلم رو در […]

شب قبل از عملیات والفجر۸ اومدیم خرمشهر و رفتیم داخل یک اطاق که در اون ماکت منطقه عملیات رو قرار داده بودند. قرار بود غواصها رو برای عملیات توجیه کنند.قبل از اینکه روی ماکت برای ما توضیح بدهند یک فیلم ویدئویی پخش کردند که در آن ساحل دشمن رو نشان میداد. این فیلم رو در روز گرفته بودند و آب اروند در حالت جزر قرار داشت و موانع دشمن و موقعیت سنگرهای ساحل دشمن به خوبی پیدا بود.بعد از دیدن فیلم به اطاق ماکت اومدیم و دور تا دور اون حلقه زدیم و شهید رسول کشاورز و شهید سید مصطفی خاتمیان مسیرهای حمله غواصان به دشمن رو توضیح دادند و بعد داخل حیات اومدیم و حاج آقا فضلی برای ما صحبت کرد.

 

شب قبل از  عملیات والفجر ۸
۱۹بهمن ۱۳۶۴
خرمشهر
توجیه غواصان لشگر ۱۰ از روی ماکت
شهید رسول کشاورز و  شهید سید مصطفی خاتمیان

ارسال دیدگاه